• Beschreibung der Fabriken

2 Fabriken in Frankreich 
Alpen’Tech (Fabrik 1 und Fabrik 2 = 31 000 m2 auf 7 Hektar)
Z.A.C des grands bois 
800 rue de l’avenir
FR-74 130 VOUGY

Tél. +33 (0)4 50 89 29 50
Fax : +33 (0)4 50 89 29 51
E-mail : contact@alpen-tech.com

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: FR22 605 820 455
N° SIREN (franz. Unternehmensidentifikation): 605 820 455 RCS Annecy
NAF Code: 285 c

1 Fabrik in Ungarn
Alpen’Tech (Fabrik 3)
Haladas ùt 4/13
H-7000 SARBOGARD
Tél. +36 25 508 240
Fax : +36 25 508 241
E-mail : Hungary@alpen-tech.com

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: HU13591227
Qualitätszertifikat : ISO/TS 16 949

Zu den Zertifikaten